آیا دانش مدیریت برای منی که طراحی و ساخت بلد نیستم هم به درد میخوره؟

28/07/1399 10:03

بله میتونید به عنوان مشاور مشغول کار بشید و به فعالان این حوزه مشورت و هم فکری بدید.