آیا دوره طلاسازی محدودیت سنی داره؟

25/07/1399 19:22

خیر، همین که شما علاقه به طلاسازی داشته باشی و توانایی انجامش وجود داشته باشه میتونی در دوره شرکت کنی و این مهارت زیبا رو یاد بگیری.