اگر برام سؤالی پیش بیاد یا چالشی داشته باشم میتونم از شما مشاوره بگیرم؟

25/07/1399 19:41

بله حتماً هر جایی از این مسیر که قدم گذاشتی میتونی از مشاوره ما استفاده کنی و سؤالاتت رو به راه حل برسونی.