اگر من فقط دوره مقدماتی رو شرکت کنم میتونم در بازار کار کنم؟

25/07/1399 19:26

بله هنرجویانی رو حتی داشتیم که فقط در دوره مقدماتی شرکت کردن و الان به کمک مشاوره های مجموعه،درآمد خوبی هم دارن.