با تاکسی،اتوبوس یا مترو هم مسیری داره که بتونم بیام؟

28/07/1399 12:45

برای تاکسی اکثر ایستگاه های تاکسیرانی برای میدان تجریش ماشین خطی دارن که میتونی به راحتی با یکبار سوار تاکسی شدن به آکادمی برسی.

خط ویژه ولیعصر شمال و جنوب هم که خط اصلی اتوبوس های بی آر تی هستن میتونی ایستگاه پارک وی پیاده بشی و در نزدیکی آکادمی هست.

دسترسی مترو هم ایستگاه تجریش میتونی پیاده بشی و با سوار شدن تاکسی تا پارک وی میتونی به آکادمی برسی.