برای ورود به حرفه طلا و جواهر نیاز به سرمایه آنچنانی هست؟

28/07/1399 10:22

برای اینکه مغازه راه اندازی کنین بله اما برای اینکه سازنده و طراح باشید فقط به سه میلیون لپتاپ دارین و نیازی به سرمایه آنچنانی نیست.