بعد از اتمام دوره به ما کمک میکنید که وارد بازار کار بشیم؟

28/07/1399 12:42

بله به شما کمک میشه بر اساس استعدادی که دارین پوزیشن درست خودتون رو در بازار پیدا کنین و فروش بالایی بدست بیارین.