در این وضعیت اقتصادی و با توجه به اینکه قیمت طلا هر روز میره بالا منطقی هست که وارد حرفه طلا و جواهرات بشم؟

28/07/1399 10:24

بله، به دلیل اینکه روی چیزی سرمایه گذاری میکنید و آموزش میبینید که مردم جدای از اینکه جنبه مصرفی طلا رو در نظر میگیرن، جنبه سرمایه گذاری هم براشون داره و به دید سرمایه طلا رو خریداری میکنن پس وارد صنعتی میشید که هیچوقت از ارزشش کم نمیشه.