دسترسی برای رفت و آمد به آکادمی به چه صورت هستش؟

28/07/1399 12:49

همونطور که میدونی ما بالاتر از پارک وی و نرسیده به خیابان فرشته هستیم که دسترسی خیابان ولیعصر از غرب به وسیله اتوبان چمران و از شرق اتوبان مدرس دسترسی داره و از جنوب خود خیابان ولیعصر و شمال میدان تجریش که فکر میکنم منطقه ایده آلی برای دسترسی در تهران میباشد.