من میتونم بعد از دوره توی بازار طلا و جواهر کار کنم؟

25/07/1399 19:44

بله دوره های آکادمی بر مبنای بازار کار طراحی شدن بنابراین اگر دوره رو آموزش ببینی میتونی در بازار فعالیت داشته باشی.