من میخوام گالری راه اندازی کنم آیا دوره های مدیریتی به دردم میخورن؟

28/07/1399 10:15

یقیناً میتونم بگم 100 درصد به دردت میخوره چون تو الان فقط مهارت انجام کار هنری رو داری امّا راه اندازی گالری نیاز به یادگیری دانش مدیریت داره برای اینکه بتونی به موفقیت برسی قطعاً باید دانش مدیریت رو بلد باشی.