من کارمندم و بعضی روزها رو در هفته میتونم بیام امکانش هست که خودم روزهای کلاس رو انتخاب کنم؟

25/07/1399 19:22

بله ما این امکان رو هم برای هنرجویان در نظر گرفتیم و مدرسین ما با هر هنرجو مختص خودِ هنرجو آموزش میده و یکجورایی میشه گفت با اینکه در کارگاه سایر هنرجویان هم تشریف دارن امّا با آنها به صورت خصوصی آموزش داده میشه و روزهای کلاس رو خودِ هنرجو میتونه انتخاب کنه.