من کسب و کار دارم اطلاعات دوره شما برای توسعه کارم استفاده میشه؟

28/07/1399 10:06

بله اطلاعاتی که دوره بدست میاری برای توسعه کارِتون کاربرد داره تا بتونی باعث گسترش کسب و کارِت بشی.