من کل دوره رو بلدم ولی مدرکش رو ندارم میتونم از شما مدرک بگیرم؟

25/07/1399 19:40

خیر متاسفانه نمیتونیم این کار رو برای شما انجام بدیم چون ما آموزشی که به هنرجویانمون ارائه میکنیم