نرم افزار رو شما در اختیارم میگذارید یا بهم میگید از چه طریقی باید نصب کنم؟

25/07/1399 19:46

بله فایل نرم افزار رو در اختیارت میگذاریم و مراحل نصب هم به صورت قدم به قدم توضیح میدیم تا برای نصب هیچ مسئله ای وجود نداشته باشه.