یک فنجون قهوه

یک فنجون قهوه با اساتید، بزرگان و حرفه ای ها نوشیدیم تا خیلی صمیمی از زندگی کاری، فراز و نشیب ها و روزهای سخت و آموزندشون باهم گپ بزنیم.

سمینار آشنایی با طراحی و ساخت جواهرات

مهندس اردوان آنوش

مصاحبه با خانم سارا فلسفی
موسس برند روشانی

خانم سارا فلسفی صاحب برند طلا و جواهرات روشانی هدف از این مصاحبه آشنایی هنرجویان با مشکلات و مصائب راه اندازی یک برند جواهرات برند روشانا در حال حاضر دارای دو شعبه طلا و نقره فروشی در منطقه سعادت آباد تهران وچندین نمایندگی فروش به صورت امانی می باشد. در این بخش با یک فنجون قهوه به پای صحبت های یک کارآفرین نشسته ایم.

مصاحبه با خانم هانیه محسنی زاده

مصاحبه با خانم هانیه محسنی زاده استاد طراحی دستی جواهرات هدف از این مصاحبه آشنایی هنرجویان با مشکلات و مصائب طراحی حرفه ای جواهرات و کار کردن حرفه ای در این صنعت

سمینار آشنایی با طراحی و ساخت جواهرات

مهندس اردوان آنوش

نظر هنرجویان آکادمی جواهرات اردوان آنوش

خانم رکسانا قاسمی

مصاحبه با استاد طراحی کلاسیک

خانم طرلان ابتهاج

نظر هنرجویان آکادمی جواهرات اردوان آنوش

خانم سارا محرری

نظر هنرجویان آکادمی جواهرات اردوان آنوش

خانم رعنا طباطبایی

مصاحبه مهندس اردوان انوش با شبکه 7 جمهوری اسلامی

مهندس اردوان آنوش

نظر هنرجویان آکادمی جواهرات اردوان آنوش

خانم تینا رحیم زاده

نظر هنرجویان آکادمی جواهرات اردوان آنوش

خانم نگین جهانشاهی

نظر هنرجویان آکادمی جواهرات اردوان آنوش

خانم یاسمن زرین خاک

مصاحبه با استاد طراحی ماتریکس

خانم مینا شمسی