پادکست های مدیریتی حوزه مد، فشن و جواهرات

ما را از طریق اپلیکیشن های Podcast در Itunes نیز می توانید بشنوید.
ما در اینجا می خوایم مباحث مدیریتی را که مربوط به حوزه مد، فشن و جواهرات میشه، با کلییی مثال در کنار هم یاد بگیریم.